CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: CX - Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

1. Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người khuyết tật;
2. Tờ khai thông tin của người khuyết tật (mẫu số 01);
3. Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
4. Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;
5. Bản sao Sổ hộ khẩu;
6. Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
7. Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ