CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo
Thủ tục: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc bưu điện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

1. Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

2. Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

3. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ em.

 

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Điều 10. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ

Số lượng hồ sơ

01 bộ