CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2102 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QT39.1 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Công chứng
2 TEST-01/TPHT VNPT TEST - Đăng ký khai sinh - Không sử dụng Báo chí
3 test.vnpt test Bưu chính
4 VBDLIS_TEST Thủ tục test liên thông VBDLIS Đất đai
5 1.004203. Tách thửa hoặc hợp thửa đất. Đất đai
6 BD 01 Thủ tục Giao khu vực biển Biển và đảo
7 GDBĐ01 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
8 1.000987 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn
9 MT 1 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
10 1.000778 Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Tài nguyên khoáng sản
11 1.004232 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Tài nguyên nước
12 LVĐD01 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh tra
13 2.000591 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
14 2.000331 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
15 2.000229 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp