CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 27 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.006388 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục trung học
2 3.000181 Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục trung học
3 2.000594 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân Tiêu chuẩn nhà giáo
4 1.001652 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú Tiêu chuẩn nhà giáo
5 1.000744 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên
6 1.009394 Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi - tuyển sinh
7 1.008722 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài
8 1.009002 Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 2.002479 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Giáo dục trung học
10 1.008723 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 2.002480 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục trung học
12 1.005143 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 1.005466 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Các cơ sở giáo dục khác
14 1.001088 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục trung học
15 1.004712 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Các cơ sở giáo dục khác