CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 59 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.000259 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Kiểm định chất lượng giáo dục
2 1.005095 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi - tuyển sinh
3 2.002478 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục trung học
4 1.005092 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng, chứng chỉ
5 2.001914 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng, chứng chỉ
6 1.005098 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - tuyển sinh
7 1.005142 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - tuyển sinh
8 1.005053 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Các cơ sở giáo dục khác
9 1.005087 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp
10 1.005049 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Các cơ sở giáo dục khác
11 1.005084 Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú. Giáo dục dân tộc
12 1.005079 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc
13 1.005076 Thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục dân tộc
14 1.005070 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông . Giáo dục trung học
15 1.001000 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Các cơ sở giáo dục khác