CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 63 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002869 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ
2 1.009442 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
3 1.008029 Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Dịch vụ du lịch khác
4 1.010709 Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Dịch vụ du lịch khác
5 1.002877 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ
6 1.010710 Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ
7 1.009443 Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu Đường thủy nội địa
8 1.009444 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
9 1.009445 Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
10 1.009446 Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
11 1.009447 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
12 1.000660 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ
13 1.001737 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc Đường bộ
14 1.002268 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ
15 1.002859 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Đường bộ