CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001993 Cấp Giấy chứng nhận thay đổi vốn đầu tư của Doanh nghiệp tư nhân Thành lập và phát triển doanh nghiệp