CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 59 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004493 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Bảo vệ Thực vật
2 1.003781 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Thú y
3 1.004344 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản
4 1.008003 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính. Trồng trọt
5 1.002239 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận Thú y
6 1.004509 Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật. Bảo vệ Thực vật
7 1.003388 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Khuyến nông
8 2.001827 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
9 1.003650 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
10 1.003612 Cấp lại chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Thú y
11 1.004346 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Bảo vệ Thực vật
12 1.003371 Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trường hợp giấy chứng nhận còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc bị hư hỏng, giấy chứng nhận sắp hết hạn Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Khuyến nông
13 2.001823 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, trong trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
14 1.003563 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản
15 1.003598 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn hoặc thủy sản Thú y