CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 38 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004637 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
2 1.004640 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
3 2.001171 Thủ tục Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
4 2.001173 Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
5 1.003888 Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
6 1.003868 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản
7 1.004235 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
8 2.001584 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
9 1.003729 Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
10 2.001564 Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản
11 1.003725 Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản
12 1.003483 Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản
13 1.003114 Thủ tục Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản
14 1.004153 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản
15 1.008201 Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản