CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001233 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
2 2.001815 Cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
3 2.000890 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
4 1.002626 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
5 1.008930 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
6 2.001808 Thu hồi Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
7 2.000823 Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
8 1.002032 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Hoạt động luật sư
9 1.005136 Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
10 2.000829 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
11 1.008929 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
12 1.008935 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
13 1.008936 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
14 1.008937 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
15 1.002242 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại