CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 20 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004528 Thủ tục công nhận điểm du lịch Du lịch
2 2.000022 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia Đình
3 1.000379 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia Đình
4 2.001622 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch
5 2.001611 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Du lịch
6 1.003646 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Văn hóa
7 2.001589 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Du lịch
8 1.003835 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Văn hóa
9 1.003742 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Du lịch
10 1.001123 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Văn hóa
11 1.000454 Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia Đình
12 1.000433 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia Đình
13 1.001440 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Du lịch
14 1.004605 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch
15 1.004580 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch