CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.010746 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư Kinh doanh bất động sản
2 NOCS_1 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ Nhà ở và công sở
3 PTDT_1 Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh Phát triển đô thị
4 1.006873 Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư Nhà ở và công sở
5 PTDT_2 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Phát triển đô thị
6 1.006876 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Nhà ở và công sở
7 1.002603 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án tái thiết khu đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Phát triển đô thị
8 1.007394 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Quản lý hoạt động xây dựng
9 1.007766 Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
10 1.002592 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Phát triển đô thị
11 1.003938 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Quản lý hoạt động xây dựng
12 1.007767 Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
13 1.002576 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Phát triển đô thị
14 1.007765 Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
15 1.002553 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Phát triển đô thị