CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 214 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000777 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
2 CX-QT-BVCSTE01 Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
3 1.003554 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
4 LVĐD51-CKE (UBND huyện Cầu Kè)Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
5 1.004439 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Các cơ sở giáo dục khác
6 2.001283 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
7 QT LDTBXH/01 Cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật tại địa phương Lao động thương binh & xã hội
8 1.007919 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
9 2.000150 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
10 CX-QT-01/NCC Xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
11 QT-01/NCC Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến Người có công
12 1.003596 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp
13 1.003605 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Nông nghiệp
14 CX-QT-01/PCTN Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng chống tham nhũng
15 QT-01/PCTNXH Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội