CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 158 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 YTE01 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Bộ Y Tế An toàn thực phẩm
2 QT01/CT Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
3 1.003243 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
4 CX-3/HCTP Thủ tục Cấp, tống đạt, niêm yết hoặc thông báo của Tòa án liên quan đến người tham gia tố tụng dân sự tại nơi cư trú Hành chính - Tư pháp
5 QT-01/LĐTL Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Tiền lương
6 CX-QT-01/NCC Xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
7 QT-01/NCC Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến Người có công
8 QT-02/NCC Lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
9 CX-QT-01/NƠCS Xác nhận đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận số nhà Nhà ở và công sở
10 QT 01/HG Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật
11 CX-QT-TNXH01 Hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Phòng chống tệ nạn xã hội
12 01/TDKT Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - khen thưởng
13 1.000775 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng
14 QT 01/ĐKKD Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
15 1.003645 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa