CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 27 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001776 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội
2 2.000942 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
3 2.000620 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu. Lưu thông hàng hóa trong nước
4 1.004648 Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa
5 1.001758 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
6 2.000777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
7 2.001240 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu. Lưu thông hàng hóa trong nước
8 1.010811 Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
9 2.000440 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa
10 1.001753 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố thuộc trung ương Bảo trợ xã hội
11 2.000615 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu. Lưu thông hàng hóa trong nước
12 1.000933 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa
13 2.000908 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
14 1.001279 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Lưu thông hàng hóa trong nước
15 1.004873 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tư Pháp - Hộ Tịch