CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 90 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CX-QT-01/BTNN Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường Nhà nước
2 CX-QT-01/BTXH Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng Bảo trợ xã hội
3 CX-QT-BVCSTE01 Đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại cấp xã Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
4 2.002096 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Công nghiệp địa phương
5 CX-QT-01/HGCS Bầu hòa giải viên Hòa giải cơ sở
6 CX-QT-1/TT Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Khiếu nại & Tố cáo
7 CX-QT-01/LN Đề nghị xác nhận đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên Lâm nghiệp
8 1.010833 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Người có công
9 CX-QT-01/NN Cấp sổ quản lý vịt chạy đồng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
10 CX-QT-01/NƠCS Xác nhận đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận số nhà Nhà ở và công sở
11 CX-QT-01/NV Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Nội vụ
12 1.009322 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện Tổ chức - Biên chế
13 CX-QT-TNXH01 Hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Tệ nạn xã hội
14 2.002363 Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư Pháp - Hộ Tịch
15 CX-QT-01/TTPL Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Tư Pháp - Hộ Tịch