CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 115 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000477 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội
2 CX-QT-16/BTXH Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
3 2.000908 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
4 2.000992 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
5 1.010590 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp
6 1.010592 Miễn nhiệm, cách thức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp
7 1.003243 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
8 2.001925 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại & Tố cáo
9 1.004959 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Tiền lương
10 CX-QT-01/NCC Xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
11 QT-01/NCC Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến Người có công
12 1.010938 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
13 1.005434 Mua quyển hóa đơn Quản lý giá và Công sản
14 CX-QT-1/TCD Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
15 1.000775 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng