CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2090 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.001547 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
17 2.000142 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí
18 2.000046 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa học và công nghệ
19 2.001646 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước
20 2.000309 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản Lý Cạnh Tranh
21 2.000063 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Quốc tế
22 2.000004 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
23 2.000033 Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại
24 1.000259 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Kiểm định chất lượng giáo dục
25 1.006388 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục trung học
26 3.000181 Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục trung học
27 1.002982 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28 1.005095 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi - tuyển sinh
29 2.000594 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân Tiêu chuẩn nhà giáo
30 1.002869 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ