CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2010 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.000105 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động ngoài nước
92 2.001955 Đăng ký nội quy lao động Lao Động Tiền Lương
93 1.010801 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
94 1.001865 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
95 1.004637 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
96 1.001190.000.00.00.H59 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
97 2.001815 Cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
98 2.000890.000.00.00.H59 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
99 1.002010 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Hoạt động luật sư
100 1.009284.000.00.00.H59 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
101 2.000488 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Lý lịch tư pháp
102 1.002626.000.00.00.H59 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
103 1.008931.000.00.00.H59 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
104 1.008930.000.00.00.H59 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
105 1.000627 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật