CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2090 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.000530 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp
92 1.000105 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động ngoài nước
93 2.001955 Đăng ký nội quy lao động Lao Động Tiền Lương
94 1.010801 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
95 1.000290 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy Phòng chống tệ nạn xã hội
96 QT-TTLD 01 Miễn nhiệm hòa giải viên lao động Trọng tài lao động
97 1.001865 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
98 1.004637 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
99 1.001190.000.00.00.H59 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
100 2.001815 Cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
101 GDTP01 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
102 1.002010 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Hoạt động luật sư
103 1.009284.000.00.00.H59 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
104 2.000488 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Lý lịch tư pháp
105 1.002626.000.00.00.H59 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên