CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 428 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
376 CX-QT-01/KNTC Giải quyết tố cáo Khiếu nại & Tố cáo
377 LDTBXH07 Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh Lao động thương binh & xã hội
378 LDTBXH09 Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Lao động thương binh & xã hội
379 LDTBXH10 Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Lao động thương binh & xã hội
380 LDTBXH28 Đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người nghiện ma túy, người bán dâm; người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh để cai nghiện, chữa trị Lao động thương binh & xã hội
381 LDTBXH29 Hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh Lao động thương binh & xã hội
382 LDTBXH30 Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn việc chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh Lao động thương binh & xã hội
383 LDTBXH31 Cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi tại địa phương Lao động thương binh & xã hội
384 LDTBXH32 Cấp, cấp lại, hoặc điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật tại địa phương Lao động thương binh & xã hội
385 LDTBXH33 Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội Lao động thương binh & xã hội
386 LDTBXH40 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào sống ở cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Lao động thương binh & xã hội
387 LDTBXH41 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Lao động thương binh & xã hội
388 LDTBXH49 Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Lao động thương binh & xã hội
389 LDTBXH51 Giải quyết trợ cấp hàng tháng cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Lao động thương binh & xã hội
390 LDTBXH52 Giải quyết trợ cấp một lần cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Lao động thương binh & xã hội