CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 428 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 2.002590 Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp huyện Thanh tra
62 1.008004 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
63 1.008898 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
64 CX-QT-1/TV Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
65 1.003645 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa
66 1.004648 Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa
67 1.003622 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa
68 2.001931 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy Thông tin
69 QT-07/KTHT Điều chỉnh giấy phép đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa phương quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của Trung ương, cấp tỉnh Xây dựng
70 CX-QT-04/BTNN Chi trả tiền bồi thường Bồi thường Nhà nước
71 1.005462 Thủ tục phục hồi danh dự Bồi thường Nhà nước
72 1.001739 Nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội
73 1.001753 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
74 CX-QT-17/BTXH Đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
75 QT-15/BTXH Trợ cấp lương thực đột xuất Bảo trợ xã hội