CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 428 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CX-QT-17/NCC Xác nhận đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Người có công
92 CX-QT-18/NCC Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia Người có công
93 CX-QT-21/NCC Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
94 2.002162 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai
95 1.009992 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hoạt Động xây dựng
96 1.008218 Mua hóa đơn lẻ Tài chính – Kế hoạch
97 2.000346 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng
98 2.000402 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng
99 1.001028 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo
100 1.003459 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi
101 2.001621 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi
102 1.010939 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Tệ nạn xã hội
103 1.010940 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Tệ nạn xã hội
104 1.004772 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư Pháp - Hộ Tịch
105 1.004837 Đăng ký giám hộ Tư Pháp - Hộ Tịch