Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh

 • Điện thoại: 0294.3855892
 • Email: travinh@chinhphu.vn
 • Fax: 0294.3855895
 • Địa chỉ cơ quan: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Logo UBND Thành phố Trà Vinh UBND Thành phố Trà Vinh

 • Điện thoại: 02943858471
 • Fax: 02943858471
 • Địa chỉ cơ quan: Số 09 đường Lê Thánh Tôn, p2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Logo UBND Huyện Càng Long UBND Huyện Càng Long

 • Điện thoại: 0294.3882005
 • Fax: 0294.3882245
 • Địa chỉ cơ quan: Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Logo UBND Huyện Châu Thành UBND Huyện Châu Thành

 • Điện thoại: 02943.872072
 • Fax: 02943.872072
 • Địa chỉ cơ quan: Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Logo UBND Huyện Cầu Kè UBND Huyện Cầu Kè

 • Điện thoại: 02943834027
 • Fax: 02943834027
 • Địa chỉ cơ quan: Số 27 đường Trần Phú, Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Logo UBND Huyện Tiểu Cần UBND Huyện Tiểu Cần

 • Điện thoại: 0294.3822070
 • Email: tieucan@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3612518
 • Địa chỉ cơ quan: Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Logo UBND Huyện Trà Cú UBND Huyện Trà Cú

 • Điện thoại: 0294.3874070
 • Fax: 0294.3874512
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Logo UBND Huyện Cầu Ngang UBND Huyện Cầu Ngang

 • Điện thoại: 02943825017
 • Email: pvhtt.cn@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943825373
 • Địa chỉ cơ quan: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Logo UBND Huyện Duyên Hải UBND Huyện Duyên Hải

 • Điện thoại: 0294.3832012
 • Fax: 0294.3833746
 • Địa chỉ cơ quan: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Logo Sở Y tế Sở Y tế

 • Điện thoại: 0294.3862399
 • Email: soytetv@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3864255
 • Địa chỉ cơ quan: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Nội Vụ Sở Nội Vụ

 • Điện thoại: 02943852612
 • Email: sonoivutv@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943852612
 • Địa chỉ cơ quan: Số 52A, đường Lê Lợi, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Logo Sở Tư Pháp Sở Tư Pháp

 • Điện thoại: 0294.3862972
 • Email: stp@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3862972
 • Địa chỉ cơ quan: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Tài Chính Sở Tài Chính

 • Điện thoại: 02943862457
 • Email: stc@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943862375
 • Địa chỉ cơ quan: Số 3, đường 19 tháng 5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Xây dựng Sở Xây dựng

 • Điện thoại: 0294.3862544
 • Email: sxdtravinh@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3863249
 • Địa chỉ cơ quan: Số 241(số cũ 226), đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Công thương Sở Công thương

 • Điện thoại: 02943852594
 • Email: sct@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943852854
 • Địa chỉ cơ quan: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Logo Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải

 • Điện thoại: 0294.3840292
 • Email: sgtvt@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3850028
 • Địa chỉ cơ quan: số 151A, đường Nguyễn Đáng, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: 0294.3862289
 • Email: skhdt@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3864348
 • Địa chỉ cơ quan: 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Khoa học Công nghệ Sở Khoa học Công nghệ

 • Điện thoại: 0294.3862369
 • Email: skhcn-travinh@chinhphu.vn
 • Fax: 0294.3851552
 • Địa chỉ cơ quan: 38, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Điện thoại: 0294.3862330
 • Email: vanphongso@sgdtravinh.edu.vn
 • Fax: 0294.3865059
 • Địa chỉ cơ quan: Số 07 - Đường 19/5 - Phường 1 - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Thông Tin Và Truyền Thông Sở Thông Tin Và Truyền Thông

 • Điện thoại: 0294.3850856
 • Email: stttt@travinh.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: 0294.3840280
 • Email: stnmt@travinh.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 478A đường Mậu Thân - K3 - phường 6 - thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Điện thoại: 0294.3862364
 • Email: sldtbxhtv@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3866548
 • Địa chỉ cơ quan: Số 2, đường Phan Đình Phùng, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 • Điện thoại: 02943840301
 • Email: snnptnttv@vnn.vn
 • Fax: 02943840072
 • Địa chỉ cơ quan: Số 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh

 • Điện thoại: 0294.3862426
 • Email: svhttdltv@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3866835
 • Địa chỉ cơ quan: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Logo Thanh tra tỉnh Trà Vinh Thanh tra tỉnh Trà Vinh

 • Điện thoại: 0294.3852570
 • Email: thanhtratinh@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3851490
 • Địa chỉ cơ quan: Số 4, đường 19/5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Logo Ban quản lý khu kinh tế Ban quản lý khu kinh tế

 • Điện thoại: 02943746681
 • Email: bqlkkttravinh@gmail.com
 • Fax: 02943746686
 • Địa chỉ cơ quan: Số 278 Bạch Đằng, ấp Long Bình, Phường 4, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh