Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3855892
 • Email: travinh@chinhphu.vn
 • Fax: 0294.3855895
 • Địa chỉ cơ quan: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Thành phố Trà Vinh
UBND Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại: 02943858471
 • Fax: 02943858471
 • Địa chỉ cơ quan: Số 09 đường Lê Thánh Tôn, p2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Càng Long
UBND Huyện Càng Long
 • Điện thoại: 0294.3882005
 • Fax: 0294.3882245
 • Địa chỉ cơ quan: Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02943.872072
 • Fax: 02943.872072
 • Địa chỉ cơ quan: Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Cầu Kè
UBND Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại: 02943834027
 • Fax: 02943834027
 • Địa chỉ cơ quan: Số 27 đường Trần Phú, Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Tiểu Cần
UBND Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại: 0294.3822070
 • Email: tieucan@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3612518
 • Địa chỉ cơ quan: Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Trà Cú
UBND Huyện Trà Cú
 • Điện thoại: 0294.3874070
 • Fax: 0294.3874512
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Cầu Ngang
UBND Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại: 02943825017
 • Email: pvhtt.cn@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943825373
 • Địa chỉ cơ quan: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Duyên Hải
UBND Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 0294.3832012
 • Fax: 0294.3833746
 • Địa chỉ cơ quan: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: 0294.3862399
 • Email: soytetv@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3864255
 • Địa chỉ cơ quan: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Nội Vụ
Sở Nội Vụ
 • Điện thoại: 02943852612
 • Email: sonoivutv@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943852612
 • Địa chỉ cơ quan: Số 52A, đường Lê Lợi, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Logo Sở Tư Pháp
Sở Tư Pháp
 • Điện thoại: 0294.3862972
 • Email: stp@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3862972
 • Địa chỉ cơ quan: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Tài Chính
Sở Tài Chính
 • Điện thoại: 02943862457
 • Email: stc@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943862375
 • Địa chỉ cơ quan: Số 3, đường 19 tháng 5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: 0294.3862544
 • Email: sxdtravinh@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3863249
 • Địa chỉ cơ quan: Số 241(số cũ 226), đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Công thương
Sở Công thương
 • Điện thoại: 02943852594
 • Email: sct@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943852854
 • Địa chỉ cơ quan: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Logo Sở Giao thông vận tải
Sở Giao thông vận tải
 • Điện thoại: 0294.3840292
 • Email: sgtvt@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3850028
 • Địa chỉ cơ quan: số 151A, đường Nguyễn Đáng, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: 0294.3862289
 • Email: skhdt@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3864348
 • Địa chỉ cơ quan: 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Khoa học Công nghệ
Sở Khoa học Công nghệ
 • Điện thoại: 0294.3862369
 • Email: skhcn-travinh@chinhphu.vn
 • Fax: 0294.3851552
 • Địa chỉ cơ quan: 38, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: 0294.3862330
 • Email: vanphongso@sgdtravinh.edu.vn
 • Fax: 0294.3865059
 • Địa chỉ cơ quan: Số 07 - Đường 19/5 - Phường 1 - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
 • Điện thoại: 0294.3850856
 • Email: stttt@travinh.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: 0294.3840280
 • Email: stnmt@travinh.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 478A đường Mậu Thân - K3 - phường 6 - thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điện thoại: 0294.3862364
 • Email: sldtbxhtv@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3866548
 • Địa chỉ cơ quan: Số 2, đường Phan Đình Phùng, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Điện thoại: 02943840301
 • Email: snnptnttv@vnn.vn
 • Fax: 02943840072
 • Địa chỉ cơ quan: Số 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3862426
 • Email: svhttdltv@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3866835
 • Địa chỉ cơ quan: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Thanh tra tỉnh Trà Vinh
Thanh tra tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3852570
 • Email: thanhtratinh@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3851490
 • Địa chỉ cơ quan: Số 4, đường 19/5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Ban quản lý khu kinh tế
Ban quản lý khu kinh tế
 • Điện thoại: 02943746681
 • Email: bqlkkttravinh@gmail.com
 • Fax: 02943746686
 • Địa chỉ cơ quan: Số 278 Bạch Đằng, ấp Long Bình, Phường 4, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh