Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3855892
 • Email: travinh@chinhphu.vn
 • Fax: 0294.3855895
 • Địa chỉ cơ quan: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Thành phố Trà Vinh
UBND Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại: 02943858471
 • Fax: 02943858471
 • Địa chỉ cơ quan: Số 09 đường Lê Thánh Tôn, p2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Càng Long
UBND Huyện Càng Long
 • Điện thoại: 0294.3882005
 • Fax: 0294.3882245
 • Địa chỉ cơ quan: Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02943.872072
 • Fax: 02943.872072
 • Địa chỉ cơ quan: Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Cầu Kè
UBND Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại: 02943834027
 • Fax: 02943834027
 • Địa chỉ cơ quan: Số 27 đường Trần Phú, Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Tiểu Cần
UBND Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại: 0294.3822070
 • Email: tieucan@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3612518
 • Địa chỉ cơ quan: Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Trà Cú
UBND Huyện Trà Cú
 • Điện thoại: 0294.3874070
 • Fax: 0294.3874512
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Cầu Ngang
UBND Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại: 02943825017
 • Email: pvhtt.cn@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943825373
 • Địa chỉ cơ quan: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Logo UBND Huyện Duyên Hải
UBND Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 0294.3832012
 • Fax: 0294.3833746
 • Địa chỉ cơ quan: số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: 0294.3862399
 • Email: soytetv@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3900710
 • Địa chỉ cơ quan: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Nội Vụ
Sở Nội Vụ
 • Điện thoại: 02943852612
 • Email: sonoivutv@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943852612
 • Địa chỉ cơ quan: Số 52A, đường Lê Lợi, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Logo Sở Tư Pháp
Sở Tư Pháp
 • Điện thoại: 0294.3900706
 • Email: stp@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3862972
 • Địa chỉ cơ quan: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Tài Chính
Sở Tài Chính
 • Điện thoại: 02943862457
 • Email: stc@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943862375
 • Địa chỉ cơ quan: Số 3, đường 19 tháng 5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Website: https://stc.travinh.gov.vn
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: 0294.3862544
 • Email: sxdtravinh@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3900709
 • Địa chỉ cơ quan: Số 241(số cũ 226), đường Trần Phú, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Công thương
Sở Công thương
 • Điện thoại: 02943900702
 • Email: sct@travinh.gov.vn
 • Fax: 02943852854
 • Địa chỉ cơ quan: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 • Website: sct.travinh.gov.vn
Logo Sở Giao thông vận tải
Sở Giao thông vận tải
 • Điện thoại: 0294.3900701
 • Email: sgtvt@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3850028
 • Địa chỉ cơ quan: số 151A, đường Nguyễn Đáng, P7, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: 0294.3900705
 • Email: skhdt@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3864348
 • Địa chỉ cơ quan: 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Khoa học Công nghệ
Sở Khoa học Công nghệ
 • Điện thoại: 0294.3900704
 • Email: skhcn-travinh@chinhphu.vn
 • Fax: 0294.3851552
 • Địa chỉ cơ quan: 38, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: 0294.3900714
 • Email: vanphongso@sgdtravinh.edu.vn
 • Fax: 0294.3865059
 • Địa chỉ cơ quan: Số 07 - Đường 19/5 - Phường 1 - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
 • Điện thoại: 0294.3900713
 • Email: stttt@travinh.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: 0294.3900703
 • Email: stnmt@travinh.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 478A đường Mậu Thân - K3 - phường 6 - thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điện thoại: 0294.3900712
 • Email: sldtbxhtv@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3866548
 • Địa chỉ cơ quan: Số 2, đường Phan Đình Phùng, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Điện thoại: 02943840301
 • Email: snnptnttv@vnn.vn
 • Fax: 02943900708
 • Địa chỉ cơ quan: Số 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Logo Thanh tra tỉnh Trà Vinh
Thanh tra tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3852570
 • Email: thanhtratinh@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3851490
 • Địa chỉ cơ quan: Số 4, đường 19/5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: 0294.3862426
 • Email: svhttdltv@travinh.gov.vn
 • Fax: 0294.3900711
 • Địa chỉ cơ quan: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Logo Ban quản lý khu kinh tế
Ban quản lý khu kinh tế
 • Điện thoại: 02943900715
 • Email: bqlkkttravinh@gmail.com
 • Fax: 02943746686
 • Địa chỉ cơ quan: Số 278 Bạch Đằng, ấp Long Bình, Phường 4, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh