Mức độ 2  CX - Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho đối tượng bảo trợ xã hội

Ký hiệu thủ tục: CX-QT-08/BTXH
Lượt xem: 449
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ
Ðối tượng thực hiện T? ch?c
Kết quả thực hiện
Phí
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý - Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính phủ

B1

Cá nhân/tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp tại bộ phận TN&TKQ của UBND thị trấn (có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính)

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và  hẹn trả kết quả - Mẫu số 03 - Quyết định 09/2015/QĐ-TTg (trao giấy trực tiếp cho công dân đối với trường hợp nộp trực tiếp và gửi chuyển phát qua bưu điện trường hợp nhận qua bưu điện)

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

Trong giờ hành chính

B2

Chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn thẩm định

Bộ phận TN&TKQ

Bộ phận chuyên môn

½ ngày

B3

Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách hộ gia đình cần hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Hội đồng xét duyệt

½ ngày

B4

Hoàn thiện  hồ sơ trình xem xét và phê duyệt

Cán bộ chuyên môn

½ ngày

B5

Xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo UBND xã

½ ngày

B6

Tiếp nhận kết quả, đóng dấu và trả kết quả giải quyết (có thể trả trực tiếp hoặc thông hệ thống bưu chính)

Bộ phận TN&TKQ

B7

Vào sổ lưu hồ sơ theo dõi

Bộ phận chuyên môn

Trong  giờ hành chính

 

Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (mẫu 7)
Đề nghị của trưởng ấp.

File mẫu:

  • Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (mẫu 7) Tải về

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ. 2. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ. 3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi