Mức độ 2  CX - Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Ký hiệu thủ tục: CX-QT-13/BTXH
Lượt xem: 426
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện T? ch?c
Kết quả thực hiện
Phí
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý - Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 20/4/2012 của Chính phủ

B1

Cá nhân/tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp tại bộ phận TN&TKQ của UBND xã (có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính)

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và  hẹn trả kết quả - Mẫu số 03 - Quyết định 09/2015/QĐ-TTg (trao giấy trực tiếp cho công dân đối với trường hợp nộp trực tiếp và gửi chuyển phát qua bưu điện trường hợp nhận qua bưu điện)

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

Trong giờ hành chính

B2

Chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn thẩm định

Bộ phận TN&TKQ

Bộ phận chuyên môn

½ ngày

B3

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã

+ Nếu có khiếu nại thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại cho đối tượng biết

+ Nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng xét duyệt vào hồ sơ của đối tượng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Hội đồng xét duyệt

10 ngày

B4

Hoàn thiện hồ sơ trình xem xét và phê duyệt

 

Cán bộ chuyên môn

02 ngày

B5

Xem xét, ký văn bản liên quan

Lãnh đạo UBND thị trấn

02 ngày

B6

chuyển văn bản đề nghị kèm hồ sơ theo quy định đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

Bộ phận chuyên môn

Trong giờ hành chính

B7

Tiếp nhận kết quả từ phòng LĐTBXH và trả kết quả (có thể trả trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính)

Lưu hồ sơ theo dõi

Bộ phận TN&TKQ

Bộ phận chuyên môn

Theo giấy hẹn

 

1. Tờ khai thông tin hộ gia đình có người khuyết tật (mẫu số 02);
2. Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;
3. Bản sao Sổ hộ khẩu;
4. Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội hoặc bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội

File mẫu:

  • Tờ khai thông tin hộ gia đình có người khuyết tật (mẫu số 02) T?i v?

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi