Mức độ 2  CX - Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật

Ký hiệu thủ tục: CX-QT-15/BTXH
Lượt xem: 611
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ
Ðối tượng thực hiện T? ch?c
Kết quả thực hiện
Phí
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý - Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 20/4/2012 của Chính phủ

B1

Cá nhân/tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp tại bộ phận TN&TKQ của UBND xã (có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính)

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và  hẹn trả kết quả - Mẫu số 03 - Quyết định 09/2015/QĐ-TTg (trao giấy trực tiếp cho công dân đối với trường hợp nộp trực tiếp và gửi chuyển phát qua bưu điện trường hợp nhận qua bưu điện)

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn người nộp hoàn thiện

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

B2

Chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn thẩm định

Bộ phận TN&TKQ

Bộ phận chuyên môn

B3

Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định

Soạn thảo văn bản đề nghị trình lãnh đạo UBND xem xét và gửi phòng Lao động – Thương binh và xã hội

Cán bộ chuyên môn

½ ngày

B4

Xem xét, phê duyệt

 

Lãnh đạo UBND xã

½ ngày

B5

Tiếp nhận kết quả, đóng dấu và trả kết quả giải quyết (có thể trả trực tiếp hoặc thông hệ thống bưu chính)

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

B6

Vào sổ lưu hồ sơ theo dõi

Bộ phận chuyên môn

 

1. Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho người khuyết tật;
2. Bản sao giấy chứng tử của người khuyết tật.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người khuyết tật T?i v?

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi