Mức độ 2  Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Ký hiệu thủ tục: CX-QT-04/GD
Lượt xem: 249
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND Xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

27 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Bước 1:Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, vào Sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện (Bộ phận TN&TKQ)

Luân chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý (Bộ phận TN&TKQ, Bộ phận chuyên môn)

Bước 2: Cán bộ phụ trách thẩm định hồ sơ, có văn bản gửi Phòng GD&ĐT đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập (trường hợp HS chưa đúng quy định thì yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sữa, bổ sung).

Bước 3: Kiểm tra thực tế và có văn bản gửi UBND xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập (Phòng GD&ĐT).

Bước 4: Củng cố hồ sơ, trình lãnh đạo UBND xã ra Quyết định cho phép hoạt động trở lại (nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và phòng GD&ĐT) – (Bộ phận chuyên môn).

Bước 5:Ký QĐ cho phép hoạt động trở lại (hoặc văn bản thông báo nếu chưa quyết định). Chủ tịch UBND xã.

Bước 6:Đóng dấu, chuyển hồ sơ cho bộ phận TN&TKQ (Văn phòng UBND xã).

Bước 7: Trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử (nếu có) (Bộ phận TN&TKQ)

1. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

2. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;

3. Biên bản kiểm tra

File mẫu:

Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập khắc phục những nguyên nhân bị đình chỉ, tổ chức, các nhận chuẩn bị hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi