Mức độ 2  Hỗ trợ người bị thương nặng

Ký hiệu thủ tục: CX-QT-07/BTXH
Lượt xem: 219
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của xã 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của chính phủ

- Quét (Scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hen trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân - Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến Công chức Lao động – TBXH trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

 

- Đề nghị của trưởng ấp, khóm

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi