Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 - Hướng dẫn Hướng dẫn cán bộ đăng nhập hệ thống phần mềm và xử lý hồ sơ
2 353 /TB-TTKD TVH-KHTCDN 27/03/2019 Thông báo Về việc thực hiện nâng cấp giao diện Trang chủ phần mềm Một cửa điện tử - dịch vụ công trực tuyến và thay đổi tên miền hệ thống Xem thêm >>