Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Toàn trình
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Toàn trình
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
Mức độ 2
Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa
Mức độ 2
Xác nhận đơn xin vay vốn giải quyết việc làm
Mức độ 2
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Mức độ 2
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở nông thôn
Mức độ 2
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ
Mức độ 2
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở
Mức độ 2
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocoppy
Mức độ 2
Thủ tục thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocoppy
...