Tìm thấy 313 thủ tục

Một phần
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Một phần
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Một phần
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Một phần
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Một phần
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Một phần
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Một phần
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài
Một phần
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước
Một phần
Tuyển sinh trung học cơ sở
Mức độ 2
Đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh
Mức độ 2
Đề nghị chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
Mức độ 2
Bầu hòa giải viên
Mức độ 2
Bầu tổ trưởng tổ hòa giải
Mức độ 2
Thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Mức độ 2
Thôi làm hòa giải viên
...