Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 CX - Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...