Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 CX - Đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...