Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Cơ quan giải quyết UBND Thị Xã Duyên Hải
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...