Tìm thấy 84 thủ tục

Một phần
Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Một phần
Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Một phần
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Một phần
Thủ tục Thi nâng ngạch công chức
Một phần
Thủ tục thi tuyển công chức
Một phần
Thủ tục Thi tuyển viên chức
Một phần
Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
Một phần
Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức
Một phần
Thủ tục Xét tuyển công chức
Một phần
Thủ tục Xét tuyển viên chức
Một phần
Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề
Một phần
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Toàn trình
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình
Một phần
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Loading...